”Educar es poner fin a la probeza”. L’educació és un dret fundamental i universal.

10 de desembre:
Dia Internacional dels Drets Humans

En la celebració de l’aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans d’aquest any 2020, des de l’Associació per al Foment de l’Amistat entre els Pobles (AFAP) volem reconèixer i homenatjar la participació de la ciutadania de Sant Feliu de Llobregat, les seves institucions i organitzacions socials* en la defensa dels Drets Humans mitjançant l’exercici de la Solidaritat Popular.

En aquesta peça volem oferir una ràpida mirada retrospectiva d’aquesta participació ciutadana en projectes de cooperació i d’integració social, activitats de sensibilització o ajut humanitari  els quals l’Associació per al Foment de l’Amistat entre els Pobles ha promogut o en els que ha participat.

Volem partir d’una premissa molt simple: Els Drets Humans han de poder ser gaudits per la totalitat de les persones que formen part de la Humanitat. Permetre que això no s’acompleixi posar en perill el nostre propi gaudi d’aquests Drets. La Defensa dels Drets Humans per a tothom és una lluita constant i necessària per continuar gaudint els Drets aconseguits i conquerir els que manquen. L’exercici col·lectiu de la Solidaritat Popular n’és un dels principals instruments en aquesta tasca que qualsevol ciutadà i ciutadana pot portar a terme en la mida de les seves possibilitats personals i context social.

Per contextualitzar una mica aquesta tasca de Defensa dels Drets Humans podríem destacar els següents articles de la Declaració Universal dels Drets Humans:

Article 1.- Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets i, dotats com estan de raó i consciència, deuen comportar-se fraternalment els uns amb els altres.

Article 28: Tota persona té dret a que s’estableixi un ordre social i internacional en el qual els drets i llibertats proclamades en aquesta Declaració (Universal dels Drets Humans) puguin fer-se plenament efectius.

Hem de tenir en compte, que els Drets Humans és un concepte que ha evolucionat i evolucionarà paral·lelament a la pròpia humanitat; i que la pròpia Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 (DUDH) declara una voluntat i un ideal. La seva aplicació efectiva es produeix quant es concreta en les legislacions dels propis Estats i en els Tractats Internacionals mitjançant els quals s’obliguen mútuament els països signants. Avui dia, es compta ja amb un cos legislatiu conegut com Carta Internacional de Drets Humans, que recull i va incorporant diferents protocols internacionals en diferents temes com Drets de la Infància, Drets de la Dona, Drets polítics, socials i econòmics… per citar-ne alguns.

A continuació us oferim una mirada retrospectiva en imatges dels 35 anys de defensa dels Drets Humans i solidaritat popular a Sant Feliu de Llobregat amb alguns exemples dels principals àmbits en els que a treballat AFAP: